Velkommen

Velkomstbrev til nye beboere »


Velkommen til ejerforeningen Femkanten

Bestyrelsen byder dig hermed velkommen i ejerforeningen Femkanten. Vi håber, at denne hjemmeside giver svar på de fleste af de spørgsmål, som dukker op ved indflytning, ved en eventuel ombygning, eller hvis der opstår skader osv. Samtidig giver hjemmesiden et overblik over hvad der sker i foreningen.

femkanten...Hvis du er ny beboer så se venligst Velkomstbrevet til nye beboere.

Vi håber du allerede nu har modtaget kopi af foreningens vedtægter og husorden. Hvis det ikke skulle være tilfældet kan de rekvireres hos vores administrationsselskab Boligexperten eller downloades her fra foreningens hjemmeside www.femkanten.dk under menupunktet Om femkanten

Spørgsmål vedr. vedligeholdelse kan rettes til vores ejendomsinspektør Richardt Hoffbeck. Generelle spørgsmål kan enten stilles til vores administrationsselskab eller til bestyrelsen. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen med spørgsmål, gode forslag, klager osv. Oversigt over kontaktmuligheder finder du under Kontakt

Ejendommen er en blandet ejendom bestående af ejere og lejere. Siden 1997 har der været flertal af ejerne i foreningen, hvilket giver mulighed for en aktiv bestyrelse, hvor der som beboer er god mulighed for at få sine meninger frem. Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at deltage i den årlige generalforsamling, der afholdes i april måned. Udover spørgsmål om vedligeholdelse og andre forhold vedr. ejendommen, fastlægges det kommende års budget, som er bestemmende for det bidrag, de enkelte beboere skal betale til ejerforeningen.


Velkommen til femkanten.dk

Formålet med denne hjemmeside er at give foreningens beboere adgang til bestyrelsesreferater, og anden dokumenation, samt informere hvis der nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen modtager gerne forslag til behandling på bestyrelsesmøderne.

Hvis du har ideer til emner, som du mener, bestyrelsen skal kigge på, så send en mail (se adresser under Kontakt).

Bliv en del af Femkantens gruppe på Facebook, hvor du både kan dele og læse nyheder fra foreningen og os der bor her.